История

 

Фирма КТС ЕООД гр.Стара Загора е създадена през 2000г. като представител на Куротек - КТС Германия - един от водещите производители на тръбопроводи и резервоари от стъклопласт / FRP ,GRP, GFK – fiber glass reinforced pipe / в Европа.

Фирмата произвежда тръбопроводи , фитинги и резервоари с диаметър от 25мм. до 8000 мм. на базата на полиестерни и винилестерни смоли със съответния защитен слой или с основа от термопласти - полипропилен ,полиетилен и др. като работи по стандарти DIN ,ANSI ,Bayer-Werknorm ,Solvay-Specification ,DOW-Specification ,задание на клиента и др.

Над 90% от монтажа и последващата поддръжка на тези продукти също се извършва от квалифициран персонал на фирмата.

Продуктите на фирмата намират приложение за изграждане на инсталации в топлоелектрически централи , инсталации за пречистване на газове, химически заводи , заводи за отпадъци и др.

От създаването си до днес КТС ЕООД извършва доставка и монтаж на стъклопластови тръбопроводи за сероочистващите инсталации на територията на ТЕЦ Марица Изток 1,2 и 3 .

Наш персонал изпълнява монтажни дейности на тръбопроводи от стъклопласт на обекти на територията на Германия , Полша , Румъния и др.

През 2009 г. фирмата открива и производствен цех в Стара Загора , с което твърдо заявява намерението си да присъства на българския пазар.