Изпълнени проекти

 

Изпълнени обекти и проекти на фирма КТС ЕООД в България

Обект / Проект / Клиент Вид дейност Година Диаметри
ТЕЦ Марица Изток 2 / РВЕ Солюшънс   Тръбопроводи от стъклопласт , полипропилен –стъклопласт за сероочистваща инсталация и гипсово стопанство 2000-2003 25мм.-600мм.
ТЕЦ Марица Изток 3 / РВЕ Солюшънс  Тръбопроводи от стъклопласт , полипропилен –стъклопласт за сероочистваща инсталация 2004-2007 25мм.-600мм.
ТЕЦ Марица Изток 2 / ФАМ Фьордеранлаген Тръбопроводи от полипропилен –стъклопласт за варовиково стопанство 2008 25мм.-350мм.
ТЕЦ Марица Изток 3 / Енел Оперейшънс Тръбопроводи от стъклопласт , полипропилен – стъклопласт за  гипсово стопанство 2009 25мм.-600мм.
ТЕЦ Марица Изток 1 / Алстом България Тръбопроводи от стъклопласт  за сероочистваща инсталация 2009-2011 25мм.-1300 мм.
Контур Глобал Марица Изток 3 Поддръжка  на тръбопроводи от стъклопласт 2011-2012  
В и К Стара Загора Доставка на изделия от стъклопласт 2011  
Ей И ЕС 3С Марица Изток 1 Доставка на фитинги от стъклопласт 2012 50мм.-350 мм.
КЦМ АД гр.Пловдив/ Ново оловно производство Тръбопроводи от стъклопласт и полипропилен-стъклопласт за ново оловно производство 2013-2014

25мм.-1400 мм.

Аурубис България АД гр.Пирдоп/СРРЕ Люксембург

Резервоари за капкоуловители от стъклопласт 2014

H-4m,L-5,50m.